First Certificate of English (FCE)

Certificate of Advanced English (CAE)

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Business English Certificates (BEC)

Test Of English as a Foreign Language (TOEFL)

International English Language Testing System (IELTS)

 

Za međunarodno priznate ispite iz engleskog jezika, IELTS, TOEFL, FCE, CAE i CPE, možete se kod nas pripremiti na individualnim časovima, po ceni od 2000 dinara za dvočas od 80 minuta. Prvi čas se plaća odvojeno, kao probni, posle kojeg niste u obavezi da nastavite, a ako se odlučite da nastavite da se pripremate za ispit kod nas, plaćate po 5 časova unapred. Nastava se održava u fiksnim terminima prema dogovoru.

Ukoliko se formira manja grupa polaznika za isti ispit, možete se priključiti i grupi. U tom slučaju, određujemo povoljniju cenu po času, u zavisnosti od broja prijavljenih polaznika i tada se plaća za mesec dana unapred, po standardnoj dinamici 2 x nedeljno po 80 minuta.

Naši predavači imaju velikog iskustva u pripremanju za polaganje ovih ispita i odličan rezultat prolaznosti kandidata.