Na ovoj stranici možete pratiti sve aktuelne popuste na prevodilačke usluge i na kurseve jezika, kao i povremene pozive na saradnju upućene prevodiocima i predavačima stranih jezika.