Standardno, cena pismenog prevoda se utvrđuje na osnovu količine prevedenog teksta, a ne prema broju listova papira, pri čemu jedna obračunska strana sadrži 1800 slovnih mesta sa uračunatim razmacima između reči.

Iako imamo standardni cenovnik za sve jezike iz naše ponude, cena pojedinih prevoda može da varira u zavisnosti od težine materije koja se prevodi, kao I od količine teksta. Za veću količinu teksta dajemo nižu cenu.

Prevodi tipskih dokumenata sa overom sudskog tumača naplaćuju se po nižoj ceni  u odnosu na prevod ostalih dokumenata.

Primer cena prevoda tipskih dokumenata:

Srpski na ENGLESKI jezik, sa overom sudskog tumača:

  • izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih (800 din)
  • uverenje o nekažnjavanju (800 din)
  • uverenje o rezidentnosti (800 din)
  • Izvod iz APR-a (800 po strani)
  • haški apostil (500)
  • fakultetske diplome (1000)
  • svedočanstva osnovne i srednje škole (1000)

Cene prevoda mogu da variraju u zavisnosti od stručne oblasti, veličine teksta, kao i roka isporuke. Za veće tekstove (preko 20 strana) ili veći broj dokumenata (preko 7) dajemo popust na količinu. Popust se ne primenjuje kod tipskih dokumenata koji već imaju nižu cenu, kao i ako je prevod hitan.