eurolang o nama

Eurolang je osnovan 2002. godine kao agencija za pružanje svih usluga iz oblasti stranih jezika – kao prevodilačka agencija i škola jezika.

Poseban kvalitet prevodilačke agencije Eurolang čine visokoobrazovani stručni prevodioci koji rade za nas, a od kojih su većina i ovlašćeni sudski tumači sa dugogodišnjim iskustvom.

Naš osnovni princip jeste da relativno manjem broju stalnih klijenata i sa manjom ponudom radnih jezika, pružamo očekivani nivo usluge, kvalitetan i precizan prevod i brzu isporuku.

Naša ponuda obuhvata ukupno dvadesetak svetskih jezika.

Naša škola stranih jezika je osmišljena da bude mala, ali veoma kvalitetna. Cilj je da svaki polaznik kod nas oseti zadovoljstvo učenja i savladavanja stranog jezika i da po završetku jednog kursa nastavi i dalje da uči kod nas.

Iskusni predavači primenjuju proverene metode nastave kao i one najsavremenije koje daju odlične rezultate. Posvećeni su svakom polazniku, jer se radi u mini grupama ili individualno, kreativni su u osmišljavanju aktivnosti za što lakše usvajanje gradiva.